ย้ำ 7 ข้อ ครวปฏิบัติ ก่อนออกจากบ้านในช่วงหยุดยาวปีใหม่

104

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ” ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ ”

1.ประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน เตรียมบัตรประชาชน ประสานสถานีตำรวจ
2.กรอกแบบฟอร์มยืนยัน
3.ก่อนออกเดินทางให้สำรวจทรัพย์สินมีค่า และจัดเก็บในที่ปลอดภัย
4.ก่อนออกจากบ้านให้สำรวจความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง
5.สำรวจกล้องวงจรปิด ให้พร้อมใช้งาน หากที่บ้านติดตั้งไว้
6.หากมีความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ควรฝากบ้านข้างเคียงช่วยดูแลเป็นหู เป็นตา
7.กรณีกลับบ้านล่าช้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้ กรุณาแจ้งให้ สน./สภ.ท้องที่ รับทราบ
8.เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้รีบแจ้งตำรวจไปพบ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน

#วจไทย4.0 #โปลิศไทยแลนด์ #PoliceThailandNews
#CopMagazine #สํานักงานตํารวจแห่งชาติ #ตำรวจภูธรภาค1 #ตำรวจภูธรนนทบุรี #รองผบตร #ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ