ไม่ไหวจะเคลียร์!รองผู้ว่าสุราษฎร์ฯสั่ง กอจ.ชุดเก่า คืนทรัพย์สิน-คืนบัตรประจำตัว

822

กรณีปัญหาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุดเก่าไม่มอบงานและบัญชีทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งมีการเบิกในบัญชีออกไปก่อนหมดและหลังหมดวาระ 44,000 บาท ส่งผลให้คณะกรรมการชุดใหม่ไม่สามารถทำงานได้นั้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำหนังสือถึงประธานกอจ.คนก่อนนายรอมฎัน หะสะเมาะ ให้คืนทรัพย์สินและสรรพบัญชี ตามระเบียบและกฎหมาย และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขุดเก่าคืนบัตรประจำตัวกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วย