ยื่นร้องเลือกกอจ.ปทุมธานีเป็นโมฆะ ระบุ มีคนขาดคุณสมบัติเลือก-พบไม่โปร่งใสใช้เงิน ลืนสนั่นใช้เงินล้านซื้อให้แปรพักตร์

801

เมื่อเร็วๆนี้ มีคณะบุคคลในจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คัดค้านการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมีปลัดจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในหนังสือระบุว่า กอจ.ปทุมธานีได้ให้การรับรองการจัดตั้งมัสยิดและมีการคัดเลือกอิหม่าม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนในภูมิลำเนาไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด และอิหม่ามคนดังกล่าวได้เดินทางไปคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เท่ากับมีคนที่ขาดคุณสมบัติเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ชณะเดียวกัน มีกรรมการอิสลามจังหวัดคนหนึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดลงคัดเลือก จึงไม่มีคุณสมบัติในการลงรับการคัดเลือก

ในหนังสือ ยังระบุว่า ได้พบหลักฐานจากการยื่นรายงานการใช้เงินของกอ.ปทุมธานีต่อศาลจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีการจัดทำเอกสารไม่ตรงกับช้อเท็จจริง ทำให้สงสัยในความโปร่งใสการใข้จ่ายงบประมาณของบุคคลจำนวน 4 คน ตามข้อมูลดังกล่าวเท่ากับบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด จึงร้องคัดค้านการเลือกกอ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ การคัดเลือกกอจ.ปทุมธานี มีผู้เสนอชื่อลงรับการคัดเลือกจำนวน 2 กลุ่ม ฝ่ายได้รับการคัดเลือกได้รับคะแนน 17 คะแนน ฝ่ายไม่ได้รับการคัดเลือกได้รับคะแนน 15 คะแนน ถือว่าสูสีมาก

มีรายงานว่า มีการให้ผลประโยชน์บุคคลหนึ่งเพื่อมาจากอีกฝ่ายหนึ่งจำนวนมาก

“ฝ่ายผมได้ทดสอบ โดยบอกว่า ได้นำเงินจำนวน 1.4 ล้านมาให้ผู้อิหม่าม 2 คน แต่ได้รับการปฏิเสธ แสดงว่า อีกฝ่ายอาจให้ผลประโยชน์มากกว่า มีการพูดกันว่า มีการซื้อตัวให้แปรพักตร์จำนวน 2 คนๆละ 1 ล้านบาท แต่ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้” แหล่งข่าวระบุ