กอจ.สุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังแน่น ได้คนสุราษฎร์ฯเพื่อคนสุราษฎร์ฯ

191

วันนี้(13 ธันวาคม 2560 ) เวลา 09.10น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องปฎิบัติงานปลัดจังหวัดโดยมีกรรมการจังหวัดทั้ง 21ท่าน และที่ปรึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยในครั้งนี้
สำหรับตำแหน่งกรรมการที่มีการเสนอแต่งตั้งในวันนี้ประกอบด้วย นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศิลา วันดี รองประธานฯ นายยูโสบ สายวารี รองประธานฯ นายดะเรต อบรม รองประธานฯ นายสะฮาตุกดี ทิพย์หมัด รองประธานฯ นายมูฮำหมัด หวันมูดา รองประธานฯ นายณรงค์ จุนเด็น รองประธานฯ และนายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการฯ และกรรมการจังหวัดอีก 21 ท่าน ซึ่งทางจ่าจังหวัดได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะทำการจัดส่งรายชื่อเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สำหรับตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ประชุมเห็นชอบด้วยให้นายสมนึก เหมประพันธ์ เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ในการนี้ท่านปลัดจังหวัด กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุดใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเพื่อทำงานร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปด้วยกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหากการบริหารงานติดขัดตรงไหน ต้องการจะให้ปกครองช่วยเหลืออย่างไรก็ขอให้แจ้งให้ทางปกครองรับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

Cr صالح تؤباي