ชาวบ้านครัวค้าน เปลี่ยนทางเดินสาธารณะเพื่อ”ที่ดิน” ตกเป็นของเอกชนที่ต้องการสร้างตึก

394

บ้านครัว” ประกาศจุดยืน “ไม่รับ” ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงทางเดินสาธารณะกลางซอย 11 บ้านครัวเหนือ

วันที่ 24 ธ.ค.2560 ที่มัสยิดดารุลฟะละฮ์ (สุเหร่าเกาะกอย) ตรอกบ้านครัว ราชเทวี กรุงเทพฯ นายอุมัร ดำริห์เลิศ อดีตแกนนำต่อต้านทางด่วนบ้านครัว ในฐานะอดีตพนักงานสำนักการโยธา กทม. นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ์ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลฟะละฮ์ (เกาะกอย) นำทีมชี้แจงประเด็นพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินโฉนดทรัพย์สินฯ คือ คุณเรย์ (ทายาทรุ่นเหลน) ตั้งอยู่กลางซอย 11 บ้านครัวเหนือ ระหว่างทางเดินสาธารณะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และตัวแทนฝ่ายโยธา จากสำนักงานเขตราชเทวี นัดผู้ได้รับผลกระทบจากการขอเบี่ยงทางสัญจรสาธารณะที่ติดกับพื้นที่โฉนด เพื่อหาข้อยุติที่ลงตัวพร้อมข้อเสนอดังนี้

1) สร้างทางเดินสัญจรใหม่ขนาดกว้าง 1.50 ม.
2) ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง
3) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

โดยเส้นทางดังกล่าวจะเบี่ยงอ้อมเส้นทางเดิมซึ่งมีขนาดกว้าง 1.10 ม. บนที่ดินของทายาทคุณเรย์ (ขณะนี้สร้างทางสัญจรใหม่ให้ทดลองเสร็จแล้ว) เพื่อใช้ประโยชน์บนที่ดินโฉนดส่วนบุคคลได้เต็มพื้นที่ จะสร้างเป็นอาคารพักอาศัยคอนกรีต 2 ชั้น

ขณะที่แกนนำบ้านครัวได้เสนอคัดค้าน ประกาศยืนยันจะใช้ทางสัญจรเดิม ตามระวางที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 5 กฎหมายตรา 3 ดวง ก่อนจะประกาศใช้โฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยให้เหตุผลในมุมกฎหมายว่า คนบ้านครัวไม่สามารถยกสมบัติของแผ่นดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โอนให้เป็นสมบัติส่วนบุคคลได้ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมอบอำนาจศาลเป็นผู้ชี้ขาด

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เจ้าของที่ดินปลูกเป็นบ้านไม้ให้เช่า ต่อมาได้รื้อถอนและสร้างรั้วสังกะสีในพื้นที่ มิได้ดูแลหรือทำประโยชน์ใดๆ แม้ขณะคนบ้านครัวต่อสู้คัดค้านสร้างทางด่วนซีดีโรดเมื่อ 27 ปีก่อน ไม่เคยมีบทบาทหรือส่วนร่วมช่วยเหลือใดๆต่อชุมชน ส่วนรายละเอียดของที่ดินและบรรยากาศหารือทุกภาคส่วน ฟังได้จากลิงก์…

🖇 สรุปไฮไลท์จากคลิปเสียงทุกฝ่าย
📌 https://youtu.be/m_vqoXsQLmo