พรปีใหม่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

46

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส. 2561 แก่ปวงชนชาวไทย
ข้อความว่า “สุขสันต์ทุกฤดูกาล เพราะจับมือเดินก้าวหน้า ด้วยสติมั่นคง” และ “สุขกาย สบายใจด้วยสติปัญญา และความรักเมตตา พร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปด้วยกัน สุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไป”