ชาวเบตง รวมพลังไม่เอาความรุนแรง

42

พวกเราชาวเบตง “ไม่เอาความรุนแรง”

เมื่อ 29 ธันวามคม 60 ส่วนราชการ ผู้นำศาสนานักเรียน พ่อค้า ประชาชน และมวลชนทุกฝ่ายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยการนำของนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตงได้รวมพลังออกมาเดินขบวนจาก 4 ทิศ ของเมือง มาบรรจบที่หอนาฬิกาเมืองเบตง เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วม เพื่อรณรงณ์ ปฎิเสธความรุนแรง ทั้งนี้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในค่ำวันที่ 25-12-60 ที่มีการระเบิดเสาไฟฟ้า 4 ต้น ในพื้นที่ บริเวณริมถนนทางหลวง 410 ก.ม.25 ตำบลอัยเยอร์เวง ทำให้เมืองเบตงไฟดับเกือบ 24 ชม. นักท่องเที่ยว และประชาชนตื่นตระหนก ยกเลิกการจองห้องพักมากกว่า ร้อยละ 50 ทำลายเศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอเบตงมากกว่า 50 ล้านเพียงข้ามคืน และจะมากยิ่งขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้รวมพลังออกมาแสดงเจตจำนงค์ร่วม เพื่อ ขอความสงบ สันติ คืนสู่เมืองเบตง เมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้ เมื่องแห่งความสงบ สันติ ด้วยพหุวัฒนธรรมมาช้านาน.