จริงหรือ ฉลองปีใหม่ 1 มกราคม ชาวคริสต์ฉลองการล่มสลายของอาณาจักรอิสลามในสเปน

2633

พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล เขียนบทความ ถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวคริสต์ ต่ออาณาจักรมุสลิมที่ล่มสลายในสเปนคือ วันที่ 1 มกราคม

“แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้ว”

วันเริ่มปีใหม่ 1 มกราคม มาจากการวิวัฒนาการของปฏิทินโรมันครับ ซึ่งเมื่อก่อนมี 10 เดือน โดยวิวัฒนาการมาจากปฏิทินกรีกแบบจันทรคติที่จำนวนวันน้อยกว่าปฏิทินสุริยคติ และยังไม่มีเดือนมกราคม กับกุมภาพันธ์ ดังนั้นเดือนแรกในขณะคือ Martius มาจาก Mars เทพสงครามที่ชาวโรมันนับถือมาก ปัจจุบัน March (มีนาคม) โดยเริ่มนับจากจุดกลางวันเท่ากลางคืนเท่าในฤดูใบไม้ผลิ (spring equinox) ในเดือนมีนาคม ข้อสังเกตว่าเมื่อก่อนมี 10 เดือน ยังตกมาถึงปัจจุบัน คือ September (กันยายน) แปลว่าเดือนเจ็ด October (ตุลาคม) แปลว่าเดือนแปด November (พฤศจิกายน) แปลว่าเดือนเก้า และ December (ธันวาคม) แปลว่าเดือนสิบเป็นเดือนสุดท้าย

พอฤดูกาลเริ่มไม่ตรง ก็ได้มีการเพิ่มมาอีกสองเดือน ตอนแรกเอาไว้ต่อท้ายเดือนสิบ December คือเดือนที่ชื่อว่า Ianuarius และ Februarius แล้วเอาเศษปีไปทบที่เดือนสุดท้ายในขณะนั้นคือ Februarius หรือกุมภาพันธ์ ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นปฏิทินจูเลียน โดยได้กำหนดให้ Ianuarius (มกราคม) เป็นเดือนแรก Ianuarius คือชื่อเทพเจ้า Jenus แปลว่าการเริ่มต้น-การเปลี่ยนผ่าน และยังเปลี่ยนชื่อเดือน Quintilis แปลว่าเดือนห้า เป็นชื่อตัวเองคือ Iulius หรือจูเลียส หรือ July (กรกฎาคม) เปลี่ยนชื่อเดือน Sextilis แปลว่าเดือนหกเป็น Augustus (ชื่อจักรพรรดิออกัสตัส) หรือ August (สิงหาคม)

ปฏิทินจูเลี่ยนใช้กันมานานมาก เป็นพันปี ทำให้เศษวันคลาดเคลื่อน คือปฏิทินจูเลี่ยนมี 365.25 วัน ทำให้ Spring equinox ไม่ตรง จึงมีการปฏิรูปปฏิทินใหม่ในปี 1582 โดยโป๊ปเกรกอเรียน ได้กำหนด 1 ปีมี 365.2425 วัน จนกลายมาเป็นปฏิทินเกรกอเรียนในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเดือนมกราคม ซึ่งก็ยังเป็นเดือนแรกของปีเหมือนสมัยปฏิทินจูเลี่ยนเหมือนเดิม

ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เกรนาดาล่มสลายอย่างที่ว่า แต่แค่เหตุการณ์มันตรงกัน หากมุสลิมปฏิเสธปฏิทินเกรกอเรียน มุสลิมก็เลิกใช้ไป แต่ในความเป็นจริงทำไม่ได้ เพราะปฏิทินเกรกอเรียน เป็นปฏิทินสุริยคติ ที่แปรผันตามฤดูกาล แต่ละพื้นที่ได้นำไปใช้งานและปรับเปลี่ยนไปใช้ตามรูปแบบของตน เช่นเปลี่ยนชื่อเดือนจนกลายเป็นสากล มันคนละรูปแบบกับปฏิทินอิสลามที่นับแบบจันทรคติ

และอัลกุรอ่านของอิสลามเองก็ไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับปฏิทินสุริยคติ ดังนั้นการเริ่มต้นปีใหม่ของปฏิทินในแต่ละปีมันเป็นเรื่องปกติ หมดเดือนก็ขึ้นเดือนใหม่ หมดปีก็ขึ้นปีใหม่ไม่ได้มีนัยยะทางศาสนา เหมือนขึ้นปีใหม่ปฏิทินอิสลามคือ วันที่ 1 มุหัรรอม ดังนั้นการที่มุสลิมจะห้ามฉลองปีใหม่ เพราะเหตุผลมันส่งเสริมการกินเหล้า เมาแล้วขับ เสี่ยงต่ออะไรหลายอย่างนั่นอีกเรื่อง แต่เหตุผลเพราะมันเป็นวันล่มสลายของอาณาจักรอิสลามนั้นเป็นเหตุผลที่อ้างแบบไร้สาระ

“จุดเริ่มการล่มสลายของอันดาลุส ล้วนมาจากความแตกแยกของมุสลิมด้วยกันเองทั้งนั้น จนสุดท้ายเสียที่มั่นสุดท้ายที่เกรนาดาให้กับชาวคริสต์และไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมด้วยซ้ำ แต่คือในวันที่ 2 มกราคม 1492 ต่างหาก” พล.ท.ดร.สมชาย ระบุ

ขณะที่ Sukre Sarem ผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์อิสลาม ได้โชว์ภาพถ่ายตัวเองกับลานนำพุ แกรนาดา เมื่อ 2 มกราคม 2016 ระบุข้อความว่า  ลานน้ำพุสิงโต พระราชวังอัลอัมบรา เมืองแกรนาดา” ที่เคยไปเยือน ..ทั้งภูมิใจที่ได้มาถึงและเสียใจที่สูญเสียจากอ้อมกอดของโลกมุสลิมไป  รำลึกการจากลา มหานครแห่งอาณาจักรอิสลามอันรุ่งโรจน์ในยุโรปใต้ “อัล-อันดาลุส” .. เมื่อ 2 มกราคม 1492(ตรงกับวันที่ 2 รอบีอุลเอาวัล ฮ.ศ.897) คือเมื่อ 524ปีมาแล้ว