เหตุใดที่ทำให้ส่วนมากในนรกจึงมีแต่ผู้หญิง

371

#เหตุใดที่ทำให้ส่วนมากในนรกจึงมีแต่ผู้หญิง

อิบนิอับบาส รายงานว่า ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า นรกถูกนำมาให้ฉันเห็น แล้วฉันก็พบว่า ส่วนใหญ่ของชาวนรกนั้นเป็นผู้หญิงที่ปฏิเสธ มีผู้ถามว่า พวกเธอปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือ ? ท่านตอบว่า พวกเธอปฏิเสธ (ดื้อ) กับสามี และปฏิเสธคุณธรรม
ถ้าเจ้าทำดีต่อพวกนางชั่วชีวิต แต่นางเห็นบางอย่างในตัวเจ้าที่นางไม่พอใจ นางก็จะกล่าวว่า “ฉันไม่เคยเห็นความดีใดๆ ในตัวเจ้าแม้แต่น้อย”

บันทึกโดย บุคอรี