ถูกหรือผิด! วิวาทะว่าด้วยการเขียนทับศัพท์ “หอผู้ป่วยชาย” ในภาษามาเลยู

949

เป็นหัวข้อถกเถียงในโลกโซเชียลเมื่อ Ab Aziz Ibrahim ได้เผยแพร่ภาพป้าย หอผู้ป่วยชาย ที่มีการนำภาษายาวีมาเขียนทับศัพท์ มีผู้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ส่วนใหญ่แสดงความห่วงใยในความไม่เข้าใจในภาษามลายู ในขณะที่อีกฝ่าย ระบุว่า ภาษามลายูกำลังจะถูกทำให้สูญหาย สมเดช ชูธง ให้ความเห็นว่า ปอเนาะ เกือบทุกปอเนาะต้องสอนสามัญ มีเงินอุดหนุนจากรัฐ นานๆเข้าภาษามลายูจพเหลือแต่ในกระดาษกีตาบ

Rosep Thawichit เห็นว่า อันนี้ก็ไม่น่าผิดนะ “เปาะจิ, เนาะฆีมานอ” (ลุงจะไปไหน) “เนาะฆี ฮอ ปู ปวย อา ยู รา กำ ชาย” และได้วงเล็บข้อความว่า ก็เดี่ยวนี้คนในพื้นที่พูดมลายูปนไทยหมดแล้ว อิอิ แต่
بوداق كمفوغ ระบุว่า ชื่อบอกหน้าที่ของสถานที่ใช้ทับศัพท์ไม่ได้ แต่ถ้าชื่อเฉพาะของสถานที่ทับศัพท์ได้ ถ้าเขียนเป็นภาษาโรมัน ( hopupui ayurkam chai)ฝรั่งมาอ่าน งงแน่ว่าคือห้องอะไร สมเดช ชูธง เห็นว่า เขียนถูกแล้ว เพราะว่า ตอนนี้ ปัตตานี ยุคใหม่เน้นแหลง(พูด)ไทย ถ้าพิเศษ ต้องแหลง(พูด)ใต้ “อายุกรัมชาย”

นูรดี อับดุลราฮิม ระบุว่า ฮูพูปุย อายูรากำ ซาย ภาษาอังกฤษ ก็ต้องแบบนี้ Ho Pupui Ayurakam chai