“อัสนาวี มุคุระ”ผงาดประธานสมาพันธ์กอ. 15 จังหวัดใต้ “โกมล-สมศักดิ์”รั้งรองประธาน

917
วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ได้มีการประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เพื่อการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีตัวแทนคณะกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมประชุมจังหวัดละ 5 คน ผลการคัดเลือก มีดังนี้
ที่ประชุม เลือก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอ.กระบี่ เป็นประธานสมาพันธ์  รองประธาน ประกอบด้วย ดร.อะห์มัด   อิสัน ประธานกอ.พัทลุง ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกอ.ภูเก็ต นายสมศักดิ์  พิศสุวรรณ กรรมการกลางอิสลามฯ และรองประธนกอ.นครศรีฯ) นายเจ๊ะอุเซ๊น เจ๊ะอุบง รองประธานฯกอ.ปัตตานี  และนายสมาน เกปัน   รองประธานกอ.สตูล
เลขานุการสมาพันธ์ นายนพดล สุทธิการ กอ.พังงา รองเลขาธิการ นายวิรัตน์ แหละเล็ม กอ.กระบี นายยะมีล  มูสิโก กอ.พัทลุงและนายเอกพงษ์ ยี่หล๊ะ กอ.สงขลา