​​ม.อ.ปัตตานี จับมือบริษัท ofo ให้บริการจักรยานในมหา’ลัย สร้างพื้นที่สีเขียว

94

​​ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือกับบริษัทให้บริการจักรยาน ofo

​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในความร่วมมือกับผู้แทนบริษัท ofo ในการนำจักรยานมาให้บริการภายในวิทยาเขตปัตตานีรวม1,000 คัน เพื่อส่งเสริมนโยบายความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

​เมื่อเช้าวันนี้ (15 มกราคม 2561) ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และคุณซาแมนต้า ตึง (Samantha Tng) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โอโฟ่ ประเทศไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในการที่จะร่วมผลักดันให้เกิดโครงการแชร์จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้การสนับสนุน รณรงค์สร้างสร้างแรงจูงใจสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยให้รับรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากบริษัท โอเอฟโอไทย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีลงนาม

​รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย Green and Clean Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย จึงรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงได้ติดต่อให้บริษัท โอเอฟโอประเทศไทย นำจักรยานofo หรือที่เรียกกันว่าจักรยานโอโฟ เข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยในระยะแรกนำเข้ามาให้บริการจำนวน 600 คัน และได้เพิ่มเป็น 1,000 คัน
ตามความต้องการใช้บริการของนักศึกษา ซึ่งในระยะแรกนี้บริษัท ofo ได้ให้บริการใช้จักรยานโดยไม่เก็บค่าบริการเป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากเดือนมกราคม 2561 จึงจะเก็บค่าบริการ ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บในอัตราเท่าไร
ที่เหมาะกับนักศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน.