สวยงาม!เนรมิตลานพระพระราชวังดุสิต เป็นสวนดอกไม้ จัดงานฤดูหนาว”อุ่นไอรัก คลายหนาว”

856

★สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯจัดงานฤดูหนาว ขึ้นภายใต้ชื่อ◆อุ่นไอรัก คลายความหนาว◆ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ★ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61★
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค

การจัดงานแบ่งเป็น(3)โซน คือ

(1)โซนพระลานพระราชวังดุสิต
★จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำลึก นำเสนอพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9

(2)โซนสนามเสือป่า
★จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ

(3)โซนร้านอาหารและร้านค้า
★ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณ
ที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน

ทั้งนี้ โซนที่(1)
★จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง

โซนที่(2)
★จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย สินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

โซนที่(3)
★จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย

สำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม

ภาพข่าว เนชั่น