ขอเชิญร่วมสัมผัส ชุมชนแห่งประวัติศาสตร์ 230 ปี”บ้านครัว”

595

ชวนไปสัมผัสเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่า!

📜 รฦก 230 ปี บ้านครัว ดินแดนกลางกรุง ที่คนกรุงไม่ค่อยรู้จัก

🗺 เนื่องในโอกาสที่ชุมชนบ้านครัว ก่อตั้งครบ 230 ปี ตั้งแต่ รัตนโกสินทร์ศก ๕ (พ.ศ.2330 – 2560) มัสยิดบ้านครัวจัดงานประจำปีขึ้น ในนามงาน อศบ.ครั้งที่ 25 เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมของอาคารเรียนศาสนาบ้านครัว (อศบ.) ประจำปี 2561 ได้รวมสุดยอดเมนูอาหารฮาลาลคาว-หวานหลากหลาย อาหารประจำถิ่นหากินไม่ง่ายโดยฝีมือคนบ้านครัว สินค้าเครื่องแต่งกายสไตล์มุสลิม โชว์กิจกรรมสุดพิเศษด้านศาสนาของเยาวชน ทอล์คโชว์รวมของดีที่บ้านครัวมี

🏗 ด้วยสภาพปัจจุบันของใจกลางสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย ยังมีชุมชนทางประวัติศาสตร์ ที่มีอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเฉพาะตัวดำรงอยู่อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมภายนอก โดยเฉพาะ “คุณค่า” ที่คนในชุมชนยึดมั่นและร่วมกันภูมิใจอาจเป็นคำตอบของการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้และเป็นคุณค่าที่คนนอกต้องเข้ามาสัมผัสเอง

🏡 ชุมชนบ้านครัว เป็นชุมชนมุสลิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองคลองแสนแสบ เป็นชุมชนที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยบรรพชนกองอาสาจามของพวกเรา ได้ร่วมรบในสมัยสงครามเก้าทัพ ระหว่างสยามกับพม่า ราว พ.ศ. 2328

⚓️ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินผืนนี้เป็นบำเหน็จรางวัลให้แก่ชาวมุสลิม แผ่นดินที่พวกเราอาศัยอยู่นี้ สมัยนั้นที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนสุดคลองมหานาค และเป็นชุมชนหน้าด่านแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

🏚 กว่า 230 ปีที่ผ่านมา ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของครอบครัว สิ่งของที่เป็นมรดกจากบรรพชน มัสยิด กุโบร์ (สุสาน) บ้านโบราณ อาหาร อาชีพทอผ้าไหม ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่อยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

💾 ขณะนี้มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “ทีมแอดมินบ้านครัว” อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหอเกียรติประวัติบ้านครัว หนังสือจดหมายเหตุที่ระลึก (รฦก) 230 ปี บ้านครัว จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมีส่วนร่วมทุกครอบครัว ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือย้ายไปอยู่นอกหมู่บ้านแล้ว พร้อมใจเปิดตำนานให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ร่วมชื่นชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

💡พี่น้องท่านใดอยากมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ภาพเก่าในอดีตที่ยังพอหลงเหลืออยู่ สัญลักษณ์ทางมรดก-วัฒนธรรมใดๆในครอบครัว วงศ์ตระกูล เพื่ออนาคต “ทีมแอดมินบ้านครัว” จะจัดทำเว็บไซต์ Social Media และหนังสืออนุสรณ์ให้เป็นที่ระลึกแก่ชนรุ่นหลัง และจัดทำนิทรรศการหอเกียรติประวัติบ้านครัว เบื้องต้นจะจัดตั้งอยู่ที่ 3 เสาหลักของบ้านครัว นำร่องเสาต้นแรกคือ “สุเหร่ากองอาสาจาม” สิ่งที่ต้องการตอนนี้คือการมีส่วนร่วมจากลูกหลานคนบ้านครัว

💰หากประสงค์บริจาคสมทบทุนเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ สามารถติดต่อได้ที่ “ทีมแอดมินบ้านครัว” หรือแจ้งความประสงค์มาทางเฟซบุ๊กเพจ 3 มัสยิดบ้านครัว เราจะติดต่อกลับท่าน ถึงเวลาจำต้องรำลึกอดีตเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน

⚜️ที่มาของตราสัญลักษณ์ : โลโก้นี้ใช้โทนสีน้ำตาลและตัดด้วยสีทอง แสดงถึงอัตลักษณ์ความเก่าแก่และมีคุณค่าของบรรพชน เขียนข้อความด้วยอักษรไทยว่า “บ้านครัว (กองอาสาจาม)” ด้วยสีทอง สื่อความเก่าแก่ในสมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ศกที่ 5 (ร.ศ.5) ปี พ.ศ. 2330 และใช้รูปเงาจากโดมเสาบัง (หอกลอง) มัสยิดทั้ง 3 แห่งของบ้านครัวงอกเงยขึ้นมาจากแผ่นดิน เชื่อมด้วยหลุมศพในกุโบร์นูนขึ้นเล็กน้อย ให้เป็นเสาหลักคำชูหมู่บ้าน ขอแผ่นดินนี้จงอยู่ยงคงสืบไป อามีน

📍งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-22.00 น. ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว