ชาวไชยาชุมนุมค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

319

วันนี้(๒๗ ธ.ค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น.ได้มีประชาชน ต.ป่าเว อ.ไชยาฯประมาณ ๑๐๐ คนนำโดย นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.ป่าเวเดินทางมาที่ ที่ว่าการ อ.ไชยา เพื่อยื่นหนังสือต่อต้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวภาพในพื้นที่ ต.ป่าเว และได้แยกย้ายกันกลับเมื่ อเวลา ๑๐.๐๐ น.เหตุการณ์ทั่วไปปกติ