ระเบิดกระเป๋าตังค์ วิวัฒนาการระเบิดป่วน 3 จังหวัดชายแดนใต้

560

ระเบิดกระเป๋าเงิน วิวัฒนาการระเบิดพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 11 ก.พ 61 จากเหตุระเบิดหลยจุดที่อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าทราพบว่า  คนร้ายได้ดัดแปลงระเบิดขนาดเล็กบรรจุในกระเป๋าเงิน ใช้ระบบนาฬิกาดิจิตอลเป็นตัวจุดระเบิด คนร้ายพัฒนาระเบิดรูปแบบนี้เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไม่ให้เป็นจุดสังเกต แม้ระเบิดมีขนาดเล็กแต่อนุภาพยังรุนแรง หากอยู่ในระยะใกล้