ลพบุรีสีชมพู 13 คู่รักแต่งไทยจดทะเบียนสมรส

169

๑๓ คู่รักลพบุรี แต่งไทยจดทะเบียนสมรส ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี. ๒๕๖๑. จัดยิ่งใหญ่

วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการจัดกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีคู่ จดทะเบียนสมรสจำนวน ๑๓ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีการแต่งงานแบบไทย การรณรงค์ให้ชาย หญิงที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม อีกด้วย