ประกาศ !! แจ้งเพื่อทราบ สาย5แยกน้ำกระจายจะทำการปิดถนน

161
ประกาศ !! แจ้งเพื่อทราบ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาย5แยกน้ำกระจายจะทำการปิดถนน ประมาณ4เดือนครึ่ง ตั้งแต่15 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มิถุนายน 2561 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป โปรดหาเส้นทางลัดเพื่อความรวดเร็วของท่านเอง