ชาวเทพาต้านโรงไฟฟ้าถึงบ้านแล้ว ดีใจกันถ้วนหน้า

42

หลังจากรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามยกเลิกผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ชาวบ้านอ.เทพา ในนามเครือข่ายสองฝั่งทะเลคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้เดินทางโดยทางรถไฟกลับถึงบ้านเกิดที่เทพท่ามกลางความยินดีของญาติมิตร หลังเดินทางมาอดข้าวประท้วงตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์