ขัดแย้งหนัก! มัสยิดสตูล ประกาศห้าม”คณะใหม่”คุตบะห์ ระบุสร้างความขัดแย้ง

1037

ดนัย ลำพูนภัทรกุลกลุ่มสี่มัสหับต่อต้านวะฮาบีย์อะกีดะฮ์ลูกครึ่งยะฮูดีย์ ระบุว่า ขอแจ้งให้พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านได้ทราบว่า บุคคลในภาพนี้คือเหล่ากัลบะฮฺวาฮาบีดอลาละหรือกอมุดอคณะใหม่มุสรีกีน

“คนเหล่านี้สร้างความสับสนและความแตกแยกในสังคมอิสลามไทยเราอย่างมาก..เพื่อป้องกันการทะเลาะและขัดแย้งดั่งที่เราได้เห็นในหลายๆพื้นที่ ทางอิหม่าม คอเต็บ บิลาลและกรรมการมัสยิดม๊ะห์มูดีย๊ะฮ์ เจ๊ะบิลังสตูล
ได้ประชุมเรื่องนี้และมีมติเอกฉันฑ์ว่า.. “จะไม่อณุญาตให้คณะใหม่ขึ้นอ่านคุตบ๊ะห์ห้ามสอนกีตาบในมัสยิดเป็นอันขาดโดยที่ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและพี่น้องส่วนใหญ่ เห็นด้วย 

ه