ในละครบุพเพสันนิวาส มีตัวละคร หลวงตรียศ คือจุฬาราชมนตรีคนที่ 2 

938

ในละครบุพเพสันนิวาส มีตัวละคร หลวงตรียศ ท่านนี้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 2

หลวงศรียศ – ออกญาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) จุฬาราชมนตรีคนที่ ๒ แห่งสยามประเทศ เป็นหลานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉก-เชคอะหมัด) จุฬาราชมนตรีคนแรก ต้นตระกูล ‘บุนนาค’ ดำรงตำแหน่งในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๙๙ – ๒๒๒๕)

จุฬาราชมนตรีในสมัยอยุธยา มีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบด้านการต่างประเทศ เก็บภาษีอากร สินค้าขาเข้า – ขาออก การเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งดูแลด้านกิจการศาสนาอิสลาม

ตำแหน่งจุฬาราขมนตรี พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ไม่พบว่าเป็นผู้ใด จวบจนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงปรากฏผู้ดำรงตำแหน่งนี้ เป็นพ่อค้าชาวเปอร์เซีย

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีแล้ว ๑๘ ท่าน

cr. จักรกฤษ เพิ่มพูน