อยุธยาสมานฉันท์! 2 ฝ่ายคู่แข่งเลือกกอจ.จับมือขับเคลื่อนสังคมมุสลิม ไม่เอานัฟซูเป็นใหญ่ กอ.กทม.ต้องเอาเป็นตัวอย่างแล้ว

789

วันที่ 30 มีนาคม มีกำหนดจัดงานดื่มน้ำชาการกุศลมัสยิดมดีนะตุซซอลิฮาด อ.สำเภาล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประดิษฐ์ นิมา นายกอบต.คลองพระยาบรรลือ และกรรมการอิสลามกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี เพื่อหารายได้บำรุงมัสยิดและการศึกษาของเยาวชน

เป็นที่น่าสังเกตุว่า มัสยิดมดีนะตุซซอลิฮาด มีนายณรงค์ ขันทนิตย์ เป็นอดีตอิหม่าม ก่อนจะลาออกและบุตรชาย รุสดี ขันทนิตย์ เป็นอิหม่ามแทน โดยนายณรงค์ เป็นแกนนำทีมผู้สมัครลงคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คู่แข่งกับทีมที่มีนายประดิษฐ์ นิมา เป็นแกนนำ สังคมมุสลิมพระนครศรีอยุธยาจึงค่อยข้างแปลกใจที่ แกนนำฝ่ายหนึ่งเชิญแกนนำฝ่ายหนึ่งเป็นประธานในพิธีจัดงาน

นายประดิษฐ์ นิมา กล่าวว่า เมื่อได้รับเชิญเป็นประธานก็ตอบรับทันที ไม่ได้คิดว่า เคยเป็นคู่แข่งกัน แต่คิดว่า คนอยุธยาจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสังคม พระนครศรีอยุธยามีหลายกลุ่มแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทำงานด้วยกันได้ ไม่มีปัญหา ในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็มีตัวแทนจากทุกกลุ่มเข้ามาทำงาน

“แม้จะเคยลงแข่งขันกรรมการอิสลามจังหวัด แต่เมื่อการเลือกตั้งจบ ก็มาทำงานร่วมกัน ผมพร้อมทำงานกับทุกคนด้วยความยินดี” นายประดิษฐ์ ที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่ฟา กล่าว

ในกาารเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทีมผู้สมัครลงคัดเลือก 2 ทีม ฝ่ายหนึ่งมีนายประดิษฐ์ นิมา เป็นแกนนำ ได้รับเลือกจำนวน 40 คะแนน จากอิหม่าม 60 คน ได้รับเลือกตั้งยกทีม อีกฝ่ายมีนายณรงค์ ขันทนิตย์ เป็นแกนนำ ได้รับคะแนน ประมาณ 10-20,คะแนน