โละทิ้งฝ่ายตรงกันข้าม! ครูสอนสาสนาสะอื้น องค์กรศาสนาลุอำนาจ ถอดพ้นครูสอนอิสลามศึกษากทม.-อิหม่ามโดนด้วย

1809

โละทิ้งฝ่ายตรงกันข้าม! ครูสอนสาสนาสะอื้น องค์กรศาสนาลุอำนาจ ถอดพ้นครูสอนวิชาอิสลามกทม.-อิหม่ามโดนด้วย

มีรายงานว่า หลังจากที่องค์กรศาสนาชุดใหม่ในกรุงเทพมหานครได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยการจัดสรรการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ โดยนำคนที่เป็นฝ่ายที่เข้าใจว่า ไม่เลือกตนเอง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้ออกจากการทำงาน ทั้งอิหม่าม และครูสอนศาสนา

รายงานข่าวว่า ครูศาสนา ซึ่งทำหน้าที่สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม. ฝ่ายที่เข้าใจว่า อยู่ตรงกันข้ามกับตัวเอง จะถูกให้ออกจากการทำหน้าที่ โดยนำคนของตัวเองเข้าไปทำหน้าที่แทน สร้างความกังวลให้กับครูสอนสาสนาที่จำนวนมากได้ทำหน้าที่มานาน แต่จะต้องโดนออกจากการทำหน้าที่ เพราะผู้บริหารองค์กรศาสนาที่ไร้คุณธรรม ซึ่งจะมีการทำหนังสือไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเป็นธรรม ทั้งนี้ การจัดสรรครูสอนศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ เป็นอำนาจของกทม. แต่ที่ผ่านมา ทางกทม.ให้องค์กรศาสนา เป็นผู้จัดสรร แต่กลับมามีปัญหา

นอกจากครูสอนศาสนา ยังมีการยกเลิกการทำหน้าที่ตรวจสอบฮาลาล และการเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ถูกทำให้พ้นจากหน้าที่เนื่องจากถูกมองว่า เป็นฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคนเกิดขึ้นมาก่อน ที่มีการเล่นพรรคเล่นพวกในองค์กรศาสนาที่ไม่ใบ่หลักศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีอิหม่ามที่ถูกมองว่า อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม ประมาณ 30-40 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับตำแหน่งในการทำงาน