จับตานครพนม” สวรรค์ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

53

“จับตานครพนม” สวรรค์ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดนครพนมโหมโรงเปิด“เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” นักลงทุน นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจตอบรับกันอย่างคึกคัก ผู้ว่าฯ นำทีมจัดโรดโชว์นำร่องที่จังหวัดอุดรธานี
วันนี้(31มีค.61) นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ พ่อเมืองจังหวัดนครพนม นำทีมงานเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมให้เป็นสวรรค์ของนักลงทุน นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว

นายสมชายกล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อาทิ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS เพื่อบริการข้อมูล อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และแรงงาน อาคารโลจิสติกส์ คลังสินค้า นอกจากนี้ยังได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการค้า การลงทุน ด้านต่างๆ รวมถึงความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุน นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดนครพนม เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัยและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครพนมมีโครงข่ายคมนาคมและที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก จุดเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของไทยไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ได้สะดวก
มีความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์จะเป็นจุดสำคัญในการสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ ที่มีต่อความพร้อมในการรองรับการลงทุนจากทางจังหวัดนครพนม

เราจะมีการจัดงานส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กิจกรรมการค้าชายแดน พร้อมสัมมนา “กลุ่มจังหวัดสนุก อนาคตหลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในวันที่ 27-30 เม.ย. 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ภายในงานนอกจากมีการเสวนาจากกูรูชื่อดังด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าดี เด่น ดัง ของจังหวัดนครพนม และจังหวัดสนุก รวมถึงการแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงความพร้อมต่อนักลงทุน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานในวันและเวลาดังกล่าว เราจะแสดงให้เห็นว่า นครพนม…พร้อม ต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” นายสมชายกล่าวทิ้งท้าย.