ยะลาเปิดตลาดนัด 3 วัฒนธรรมคึกคัก จีน-พุทธ-มุสลิม

88

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ย้อนอดีตเมืองยะลา วิถีถิ่น วิถีมลายู ๓ วัฒนธรรม สองฝั่งคลอง) โดยมี นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวรายงาน และ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา,นายธีระ มินทราศักดิ์ อดีต ผวจ.ปัตตานี,นายมุกข์ตา มะทา นายก อบจ.ยะลา,นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา,นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ริมแม่น้ำปัตตานี (บริเวณท่าแพเก่า) ม.๑ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก