นายอำเภอยะรังจับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตรวจฉี่ พิสูจน์ไม่เสพยาเสพติด

261

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยะรัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของจังหวัดปัตตานี หน่วยเหนือ และรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานรวมทั้งได้ขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานของรัฐบาล หน่วยเหนืออย่างเข้มแข็งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาร่วมกับส่วนราชการ ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่

นอกจากนี้ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯทุกเดือน ได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หาสารเสพติด เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในตำบลหมู่บ้านโดยมี ปลัดอาวุโส อ.ยะรัง,พ.ต.ท.ไพจิตย์ รุจิศรัณย์ รอง ผกก.สภ. บ้านโสร่ง,พ.ต.สุพจน์ เพริดพราว รอง เสธ.
ฉก.ทพ.๒๒ หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอฯลฯ ร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง อำเภอยะรัง