จังหวัดนราธิวาส เปิดมหกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

50

เมื่อ ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัด และนท.ธีระวิทย์  ศิริวัลล ผบ.ฉก.นย.ทร. ๓๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี