เปิดประวัติมุสลิมไชยา ปักหลักมานับ 500 ปีแล้ว

405

ก่อนที่สุลต่านมุสฏอฟา (พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม)จะอพยพไปอยู่ที่ไชยา(มัสยิดบ้านโต๊ะเจ้า)นั้น ท่านได้ปักหลักอยู่ที่บ้านหัววัง ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน บริเวณลุ่มน้ำพุมดวง ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของเชื้อพระวงศ์กษัตริย์สุโขทัยแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงย้ายไปยัง อ.ไชยา สัณนิษฐานว่า ที่ไชยามีมุสลิมอาศัยอยู่ก่อนแล้วแต่ที่อ.พุนพินไม่มีมุสลิมอาศัยอยู่เลยจึงอพยพไปอ.ไชยา

ที่อำเภอไชยา มีมุสลิมอาศัยอยู่ราว 500 ปีมาแล้วเพราะจากสมัยสุลตานมุสฏอฟามาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสี่ร้อยกว่าปีแล้วและชุมชนพุมเรียงก็น่าจะมีอายุมากกว่าสามร้อยปีด้วย และที่สำคัญมุสลิมแถวบ้านสงขลาบ้านโต๊ะเจ้าเป็นพระญาติของเจ้าจอมมารดาเรียม เจ้าจอมมารดาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว ร.3 ซึ่งสืบเชื้อสายต่อๆกันมาจากพระยาราชบังสัน(หะซัน)พี่ชายของ พระยาแก้วโกรพพิชัย(ฮุเซ็น)ต้นตระกูลของโต๊ะหมัน มุดาอุเส็น อดีตประธานกอ.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ 3 นามสกุลในจ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นลูกหลานสุลตานมุสฏอฟาคือ หวันมุดา มุดาอุเส็น และคชสวัสดิ์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ มุสลิมไชยาในงาน วันมุสลิมไชยา 16-17 มิถุยายน 2561