เชิญร่วมฟื้นฟูอิสลามไชยา ในงาน “วันมุสลิมไชยา” 16-17 มิ.ย.

1145

ขอเชิญร่วมฟื้นฟูอิสลามไชยา ในงาน “วันมุสลิมไชยา” รวมน้ำใจสู่มัสยิดฮิดายะห์ พุมเรียง

 

คณะกรรมการจัดงาน วันมุสลิมไชยา รวมน้ำใจสู่มัสยิดฮิดายะห์ (สุหร่าล่าง)  ได้มีมติให้มีการจัดงาน “วันมุสลิมไชยา รวมน้ำใจสู่มัสยิดฮิดายะห์” (สุหร่าล่าง) ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ ที่โรงเรียนวัดโพธาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิดฮิดายะห์ มัสยิดแห่งแรกข่งพุมเรียง โดยได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

มัสยิดฮิดายะห์ เป็นมัสยิดแห่งแรกของพุมเรียง อายุประมาณ 300 ปี แต่เดิมก่อสร้างด้วยไม้ ต่อมาได้ก่อสร้างด้วยปูนผสมกับไม้ ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรม เป็นโครงสร้างเก่าที่ไม่แข็งแรงนัก ประกอบกับสัปบุรุษมาละหมาดกันเพิ่มขึ้น จึงเกรงว่า จะไม่ปลอดภัย คณะกรรมการมัสยิดจึงได้เห็นชอบให้ทุบเพื่อสร้างใหม่ และมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท สามารถรองรับสัปบุรุษได้ประมาณ 400-500 คน

“การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่ต้นปี ขณะนี้ฐานราก และตัวพื้นมัสยิดก่อสร้งเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการก่อสร้างมัสยิดไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันบริจาคกันพอสมควร แต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านไปร่วมงาน วันมัสลิมไชยา และร่วมกันบริจาคให้การเพื่อให้การก่อสร้างบ้านของอัลเลาะฮ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” ดร.ธงชัย กล่าว
ภายในงาน มีการบรยายของผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ อ.ชารีฟ ศรีเจริญ ดร.วินัย ดะห์ลัน อิหม่ามเฟาซันหลังปูเต๊ะ ดาโต๊ะ กามาลุดดีน บินอิสมาแอล จากมาเลเซีย รวมทั้งการออกร้านค้า อาหารพื้นเมือง สินค้าหลากหลายของพี่น้องมุสลิมไชยา และมุสลิมสุราษฎร์ธานี อยากให้ไปร่วมงานและร่วมบริจาค เพื่อร่วมกันฟื้นฟูให้อิสลามไชยากลับมาเฟื่องฟูเหมือนในอดีต