เทศกาลปีใหม่ ชาวสเปนจะนำธงคอลิฟะห์ที่ยึดจากอาณาจักรอิสลาม มาเฉลิมฉลองชัยชนะ

1675

อาณาจักรอิสลาม โดยราชวงศ์อุบัยยะห์ ซึ่งเป็นลูกหลานของอุมาวียะห์ ได้เข้ายึดสเปน และปกครองดินแดนดารุเซียยาวนาน 800 ปี ก่อนถูกอาณาจักชางคริสต์ตีแตก ล่มสลามอาณาจักรในยุโรป มุสลิมถูกบังคับให้อพยพออกจากดินแดนยุโรป คนที่อยู่จะต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์

ทุกๆปีในเทศกาลปีใหม่ ชาวสเปนจะนำธงคอลีฟะห์ สัญลักษณ์ของอาณาจักรออิสลาม มาเฉลิมฉลองชัยชนะ การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ จึงเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อมุสลิม