อดีตรมช.ศึกษาถาม อนุบาลปัตตานีประจานเด็ก ยังมีความเป็นครูอยู่หรือ?

1748

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ใน areepen utarasint  ระบุว่า คือ ปูชนียบุคคลที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีจิตใจงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
กรณีครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่ประจาน เย้ยหยัน ดูแคลน นักเรียนที่อยู่ในกรอบของศาสนาและศิลธรรมอันดี จะมีคุณสมบัติของความเป็นครูอีกหรือ ?