มาเลย์กวาดล้างแรงงานเถื่อน เผยโทษหนัก จำคุก-ปรับ-โบยหลัง

190

 

30 มิ.ย.61  มาเลเซีย ประกาศกวาดล้าง ชาวต่างชาติที่เข้าไปลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายครั้งใหญ่ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 นี้ เป็นผลมาจาก โครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ (Rehiring Programme) จะสิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. หลังจากนี้ กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศ เพื่อจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและนายจ้าง ที่ลักลอบทำงานและจ้างงานอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่ทางการได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนนิรโทษกรรมฯ และเปิดโครงการมอบตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางด้วยความสมัครใจแล้ว

รัฐบาลมาเลเซียประกาศชัดเจนว่า จะไม่มีการประนีประนอมกับฝ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่านายจ้างและแรงงานต่างชาติปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ของมาเลเซีย รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการไหล่บ่าของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียด้วย

ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย

✳️การทำงานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท มีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000.- ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

✳️การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่มีตราประทับเข้า-ออก มีความผิด ปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกโบยด้วย ไม่เกิน 6 ที

✳️พำนักเกินกำหนด มีความผิด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียสามารถใช้ดุลยพินิจให้จ่ายค่าปรับในอัตรา 30 ริงกิต/วันที่พำนักเกินกำหนด หรือจับกุมและดำเนินคดีได้ ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

✳ใช้ตราประทับ เข้า-ออก ปลอม/ใบอนุญาตทำงานปลอม มีความผิด ปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ริงกิต และจำคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และอาจถูกโบยด้วยไม่เกิน 6 ที