ความเป็นไทยเหนือสุดแค่อุตรดิตถ์ ใต้สุดแค่เพชรบุรี -ไม่นับเหนือ-อีสาน-ใต้ เป็นไทย

401

“ความเป็นไทยทั้งหมดเท่าที่มีมานั้น ขอบเขตเหนือสุดแม่งอยู่แค่จังหวัดอุตรดิตถ์ ใต้สุดแม่งอยู่แค่เพชรบุรี นี่คือความเป็นไทยทั้งหมด

“เพราะประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยเริ่มจากอยุธยา สุโขทัยไง แม่งไม่ได้ขึ้นเหนือไปเลย เพราะคุณไม่ได้นับภาคเหนือเป็นไทย คุณไม่ได้นับภาคอีสานเป็นไทย คุณไม่ได้นับภาคใต้เป็นไทย ความเป็นไทยแม่งอยู่ตรงนี้ แค่นี้เอง แล้วมันก็เสือกไปมีอำนาจ มันก็เลยไปบังคับให้คนอื่นต้องทำอย่างนี้หมด

“เพราะฉะนั้นเราถึงดูถูกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเราถึงไม่มีประวัติศาสตร์สังคม เรามีแต่ประวัติศาสตร์ราชธานี เรามีแต่ประวัติศาสตร์ของราชสำนัก ความเป็นไทยของเราคือนุ่งโจงกระเบน คำว่ากระเบนแม่งก็ภาษาเขมรแล้ว เจ๊งเลย…

สุจิตต์ วงศ์เทศ

ไล่ ‘สุจิตต์ วงษ์เทศ’ ไปเรียนประวัติศาสตร์ไทยอีกรอบ