สุไหงโก-ลก เตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติใน4ตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

126

 

อำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติใน4ตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม อำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หลังประสบปัญหาน้ำท่วมทั้ง 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสุไหงโก-ลก 14 ชุมชน ตำบลปาเสมัส จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลมูโนะ จำนวน 5 หมู่บ้าน และตำบลปูโยะ จำนวน 6 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยจำนวน 3,061 ครัวเรือน รวม 14,692 คน ทั้งนี้ได้อพยพราษฎรจำนวน 89 คน พร้อมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว์เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้เปิดศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำรุง โรงเรียนตาดีกาชุมชนบือเร็ง และบริเวณชุมชนบาโงบริเม็ง พร้อมแจกกระสอบทรายของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และกรมทหารราบ 151 ให้กับครัวเรือนที่ประสบภัย

ส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.88 เมตร ซึ่งอำเภอสุไหงโก-ลกและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนับสนุนภารกิจโดยเตรียมเรือและรถกู้ภัยไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24 ชั่วโมง

ด้านงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม และจ่ายยาให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งบางรายป่วยเป็นไข้หวัด และส่งเด็กอายุ 2 เดือนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เนื่องจากมีไข้สูง ขณะที่วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้นำน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

matichon