กสทช. เผยคนใช้โทรด้วยเสียงลดลง 13% ใช้งานดาต้าผ่านมือถือเพิ่มถึง 16.95%

23
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

                เลขาธิการ กสทช. เผยไตรมาส 1 ปี 61 ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 60 ถึง 13% แค่ใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 16.95% ชี้อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนเป็นโทรหากันผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กสทช. เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 13% โดยไตรมาส 4 ปี 2560 มีปริมาณการโทรอยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561 มีปริมาณการโทรอยู่ที่ 7,700 ล้านนาที เมื่อดูข้อมูลปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น จากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 16.95% โดยเพิ่มจาก 1,033,022 เทราไบต์ เป็น 1,208,046 เทราไบต์ แสดงให้เห็นว่าคนไทยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากที่โทรหากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เป็นการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยแอปพลิเคชัน อาทิ Line WhatsApp skype Messenger KakaoTalk หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ แทน

ทั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า การโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้ Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MB ต่อนาที WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.52MB ต่อนาที skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.64 MB  ต่อนาที Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MB ต่อนาที KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.6 MB ต่อนาที Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.1 MB ต่อนาที Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.68 MB ต่อนาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.01 MB ต่อนาที

Social Network

ส่วนการโทรในรูปแบบวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้ Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2.72 MB ต่อนาที WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.89 MB  ต่อนาที skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 10.01 MB ต่อนาที Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 5.29 MB ต่อนาที KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 3.41 MB ต่อนาที Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.72 MB ต่อนาที Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 36.58 MB ต่อนาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 40.52 MB ต่อนาที

  “ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทรหากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการโทรหากันผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน” ฐากร กล่าว

หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้หน่วย 1,000 กิกะไบต์ = 1 เทราไบต์ และ 1,000 เทราไบต์ = 1 เพตะไบต์

 

Source:https://prachatai.com/journal/2018/08/78070?ref=internal_update_title

ภาพ: egov.go.th/แฟ้มไฟล์อินเตอร์เน็ต