ไลน์ประกาศเป็นทางการเข้าตลาดหุ้น NYSE และ TSE แล้ว

40

LINE คอร์ปอเรชั่นประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ (15 กรกฎาคม) หลังจากได้รับการอนุมัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าเป็นบริษัทจดทะเบียน American Depositary Shares (ADS) ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม American Depositary Receipt (ADR Level 3) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (เวลามาตรฐานตะวันออก) ดังนี้

  1. ประเภทของ ADR: Sponsored ADR (Level 3)
  2. วันที่จดทะเบียน: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (เวลามาตรฐานตะวันออก)
  3. สัดส่วน ADS: แต่ละ ADS ถือเป็น 1 หุ้นสามัญและไม่ระบุมูลค่าหุ้น
  4. U.S. Securities Code (CUSIP): 53567X 101
  5. สัญลักษณ์ Ticker: LN
  6. ธนาคารผู้รับฝาก: JPMorgan Chase Bank, N.A.
  7. ธนาคารผู้ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์: Mizuho Bank, Ltd.

ไลน์แจ้งด้วยว่า ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศสู่สาธารณะ ไม่ได้เพื่อเรียกร้องการลงทุนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในลักษณะดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาโดยหลักทรัพย์อาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือจำหน่ายหากไม่มีหรือได้รับการยกเว้นการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใต้กฎหมาย The U.S. Securities Act of 1933 (The Securities Act)

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการได้เมื่อมีเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษและอยู่ภายใต้กฎหมาย The Securities Act ซึ่งออกจาก LINE คอร์ปอเรชั่นอันจะประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดของบริษัททีมผู้บริหารและเอกสารทางด้านการเงิน

ทั้งนี้ LINE คอร์ปอเรชั่นมีความมุ่งมั่นในการจดทะเบียนเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย The Securities Act โดยจะไม่มีเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษส่งไปในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้คนในประเทศญี่ปุ่น

Source :Positioningmag