กฟน. จับมือ ซีพี ออลล์ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำร่องให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ตลอด 24 ชม. ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

49
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง กฟน. และ ซีพี ออลล์ ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กฟน. เป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการตลอดจนวิจัยและพัฒนารวมทั้งผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ จำนวนถึง 11 สถานี และจะครอบคลุมทุกที่ทำการ เร็วๆ นี้ โดย กฟน. พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำในการควบคุมจัดการระบบให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อมาใช้กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการสนับสนุนภาคธุรกิจส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทให้มีความเพียงพอ มั่งคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำ MEA EV Application สำหรับการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า หรือการคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังชันอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในอนาคต โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง กฟน. และ ซีพี ออลล์ ต่างเล็งเห็นถึงศักยภาพในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. เพื่อทดลองในโครงการนำร่องบริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในสาขาที่มีความพร้อม โดยในระยะแรก กฟน. จะดำเนินการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จปกติ (Normal Charge) จำนวน 4 เครื่อง ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านสวนลาซาล (ศรีนครินทร์) และสาขาจรัญสนิทวงศ์ 11 

นอกจากนี้ ในอนาคต กฟน. พร้อมลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการบำรุงรักษา โดยมีแผนขยายสถานีอย่างต่อเนื่องไปยังร้าน 7-Eleven สาขาในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟน. ยังได้ร่วมสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องหลายราย ถือเป็นความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน. ในการเดินหน้าสู่ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ทั่วประเทศที่รัฐตั้งเป้าหมายไว้รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน ภายในปี พ.ศ. 2579

ด้าน นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจบริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเคียงคู่สังคมไทยมากว่า 30 ปี ด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ Seven Go Green ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท สำหรับความร่วมมือในโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระหว่าง กฟน. และ ซีพี ออลล์ ถือเป็นก้าวที่สำคัญยิ่ง ในการมุ่งสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 

โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมทั้งพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและระบบในการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ไฟฟ้าระหว่างกัน โดยเริ่มต้นทดลองที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจำนวน 2 สาขา ได้แก่สาขาจรัญสนิทวงศ์ 11 และสาขาบ้านสวนลาซาล (ศรีนครินทร์) ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ อาทิ พื้นที่จอดรถหน้าร้าน อยู่ในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย สำนักงาน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยจะมีการติดตามผลการทดลองทุกๆ 6 เดือนเพื่อประเมินผลความสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้ ซีพี ออลล์ ได้ติดตั้ง สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้า (EV Parking) ที่ร้านสาขาสาธิต PIM ซึ่งเป็นร้านต้นแบบเทคโนโลยียุค 4.0 ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ปัจจุบันไม่ว่าเป็นโครงการของภาครัฐหรือเอกชนต่างเริ่มทยอยเปิดตัวสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีทางยนตกรรม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า และในอนาคตเองสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะมีให้เห็นทั่วไปมากขึ้น ไม่ว่าจะตามร้านสะดวกซื้อที่มีพื้นที่หน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่สาธารณะ หรือแม้แต่ตามบ้านเรือนทั่วไป

Source: การไฟฟ้านครหลวง (MEA)