เอาไม่อยู่! ผู้ว่าฯ เมืองกาญจน์ย้ำ 2 ฝั่งริมน้ำระวัง กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก

57

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศเตือนประชาชน 2 ฟากฝั่งแควน้อย-แควใหญ่ เก็บทรัพย์สินยกขึ้นที่สูง หลังกรมอุตุฯ ประกาศเตือน 5-9 ส.ค.ฝนตกหนัก ส่วนภาครัฐเตรียมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลรับสถานการณ์ 

วันนี้ (6 ส.ค.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นฐาน

พบว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำท่า และปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับสูง ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน ประกอบกับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5 (351/2561) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.

แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นทุกภาค ปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดภาวะอุทกภัย และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ สำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งภาคกลางมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า จากทางราชการ และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดทางน้ำ ร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสารทรัพย์สินสิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย หรือขึ้นที่สูง

2.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยของชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศล เป็นต้น เพื่อบูรณาการและประสานงานการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

3.ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทางโทรสารหมายเลข 0-3451-5998 และ 0-3451-6795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น เทศบาลเมือง เทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบต่อไป.

Source:mgronline