หมอไทยยอดเยี่ยมในมักกะห์ ผ่านประเมินจากซาอุฯสบาย-ฮุจยาตรักษาแล้ว 500 คน

467

กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบีย ประเมินหน่วยแพทย์ไทยในซาอุฯ ผ่านฉลุย พร้อมออกใบอนุญาตรับรองตามมาตรฐานสถานพยาบาล

คณะทำงานตรวจประเมินสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประจำเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเมินมาตรฐานสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยแพทย์ไทย เพื่อรับรองสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางซาอุดิอาระเบียกำหนด โดยมีการประเมินด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ยา เวชภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อออกใบอนุญาตการเปิดให้บริการสถานพยาบาลของประเทศไทย ประจำเมืองมักกะฮ์ อย่างเป็นทางการ
นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดสถานพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพให้ผู้แสวงบุญของแต่ละประเทศในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยการประเมินตามมาตรฐาน HA เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับที่สถาบันการรับรองคุณภาพของซาอุดิอาระเบียกำหนด ซึ่งในแต่ละปีจะมีเกณฑ์การประเมินและข้อบังคับที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะออกใบอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สำหรับการติดตามประเมินหน่วยแพทย์ไทย ผลการประเมินผ่านไปด้วยดี เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกประการ เพราะนอกจากการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ยังเน้นการติดตามการรักษาด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขไทย ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของผู้แสวงบุญในขณะอยู่ที่ประเทศไทยหรือในระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยแพทย์ไทย ผ่าน www.thaihajjmed.com เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สำหรับ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีทีมแพทย์ พยาบาล 32ท่านคอยดูแลฮุจยาตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชม. ฟรีค่าใช้จ่าย มีเตียงรองรับ 30 เตียง เป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด ในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทีวี ตู้เยน ห้องน้ำส่วนตัว เตียงญาตที่มาเฝ้าอาการ โทรศัพท์ อินเตอร์เนต

ทั้งนี้ “เพื่อแขกของอัลลอฮ”

โดยตั้งแต่วันที่16 ก.ค. 61 ที่มีการเปิดศูนย์บริการจนถึงถึงปัจจุบัน มีฮุจยาตไปเข้ารับการตรวจประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น หอบ เบาหวาน โรคปัสสาวะขัด เป็นต้น ส่วนใหญ่ตรวจแล้วหมอให้รับยาแล้วกลับที่พักได้ ยังมีป่วยรุนแรง
นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

สุนิตา มินซาร์/รายงานจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
มันซู้ร ปรีชาศิลป์ ผู้ประสานงาน : รายงานสื่อ จากประเทศซาอุดิอารเบีย