ระดม!แบคโฮ ขุดขยายคลองรับน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน

22

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ยังน่าเป็นห่วง จนท.เร่งระดมรถแบคโฮ ขุดลอกขยายคลอง รองรับกา ระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ก่อนลงแม่น้ำเพชรบุรี และ ไหลออกสู่ทะเลที่ อ.บ้านแหลม

ความพยามแก้ปัญหาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เกิดภาวะน้ำล้นทะลัก เพื่อป้องกันไม่ให้ท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
โดยวันนี้(8ส.ค.)เจ้าหน้าที่นำรถแบคโฮ มากกว่า 10 คัน เร่งขุดลอกขยายคลอง เพื่อใช้เป็นจุดรองรับการระบาย
ของน้ำที่ ล้นสปิลเวย์ เป็นการผันน้ำเหนือเขื่อน ซึ่งเครื่องจักรยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อัตราการระบายเพิ่มขึ้น
จากกระแสน้ำที่ไหลแรงกว่าทุกวัน เจ้าหน้าที่ได้ชักธงเหลือง เฝ้าระวัง เช่นเดียวกับสถานีท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ความจุ
อยู่ที่ 106.93% ทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่ง เมื่อเวลา 7.30 น. ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ระดับน้ำสูง
ประมาณ 95 ซม.เพิ่มขึ้น 5 ซม.

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าฯเพชรบุรี กล่าวว่า น้ำที่ไหลลงแม่น้ำเพชรบุรีนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเที่ยบกับ
วันแรกที่น้ำล้นสปิลเวย์ แต่ก่อนที่จะไหลไปสู่แม่น้ำเพชร จะมีการแบ่งน้ำไปลงคลองส่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 40 คลอง
นอกจากนี้ทางสถานีวัดน้ำทั้ง 5 สถานี ยังเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลา โดย กรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าวันที่ 10
ส.ค.นี้ ปริมาณน้ำที่ออกจากเขื่อน จะอยู่ที่ประมาณ 210 ลบ.ม ต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำในพื้นที่แล้ว จะมี
ปริมาณน้ำไหลมายังอำเภอเมือง วันที่ 12-13 ส.ค. อยู่ที่ 230 ลบ.ม ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง 30-40 ซม.
และจะแช่ตัวอยู่ 7-10 วัน ก่อนจะไหลออกสู่ทะเลใน อ.บ้านแหลม