จุฬาราชมนตรีนำดุอาร์ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีร.9-มอบรางวัล’แม่มุสลิมดีเด่น’

591

จุฬาราชมนตรี นำดุอาร์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 พร้อม มอบรางวัลแม่ดีเด่น ในเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561

วันที่ 11 สิงหาคม ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมไทย ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โดยมีรองอธิบดีกรมการปกครอง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี  มีพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพร และดุอาร์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

นางดาวดวงใจ ปาลาเลา นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย กล่าวว่า การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ประจำปี 2561 เป็นการจัดงานกิจกรรม เพื่อรวมรัก ด้วยผูกพันเพื่อเทิดทูลพระแม่แห่งแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งปีนี้ ทรงมีพระชนมพรรษา 86 ปีด้วย

“เป็นการรวมพลังสตรีมุสลิม ที่ได้แสดงออกถึงความรักสามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินารถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยทั้งมวล รวมทั้งชาวไทยมุสลิม โดยมีสตรีมุสลิมเข้าร่วม ทั้งหมด  921 คน จากที่ได้วางเป้าหมายไว้  600 คน” นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย กล่าวและว่า จะมีการมอบเกียรติบัตร คุณแม่มุสลิมดีเด่น ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับครอบครัว และส่วนรวม

นายนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ กล่าวว่า การร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี นับเป็นกิจกรรมที่มีความอันประเสริฐยิ่ง เพราะเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมิโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชินารถในรัชกาลที่ 9 และเพื่อมอบรางวัลแม่ดีเด่นทั้ง 4 ภาค  การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นภารกิจร่วมกันของภาครัฐและเอกชน องค์กร และผู้นำศาสนา ซึ่งนับว่า เป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่ง ในการที่จะแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี การให้ความรู้ และการตระหนักในบทบาทของตรีที่เป็นแม่ของลูก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและประเทศชาติ และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันงดงามของอิสลาม ให้ซึมซับในจิตวิญญาณของทุกท่าน อย่างมีคุณค่ายิ่ง

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้นำพี่น้องมุสลิม กล่าวถวายพระพรต่อหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินานารถ ในรัชกาลที่ 9 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินานารถในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้ง พี่น้องมุสลิม ทรงเยี่ยมเยือนประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพระราชทานผลอินทผาลัมแก่พี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ทรงอุปถัมป์ค้ำจุนทุกศาสนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง  ในนามของมุสลิมทั่วประเทศ ขอถวายพระพรชัยมงคล ให้มีทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศ

จากนั้น ได้ขอพรเป็นภาษาอาหรับ ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จากนั้น จุฬาราชมนตรี ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่น จำนวน 36 คน จากทั่วประเทศ ที่ได้ทำความดี สร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม

รายชื่อเเม่ดีเด่น
1.ฮัจยะห์ฟารีดา    บุญประเสริฐ.       เชียงราย
2.ฮัจยะห์ดารารัตน์ สมนาม.               เชียงใหม่
3.ฮัจยะห์โสภา.      กลิ่นมาลัย.           กรุงเทพฯ
4.ฮัจยะห์สายสุนีย์ ดีโพ้ง.                    กรุงเทพฯ
5.คุณราตรี.             เชื้อผู้ดี.              กรุงเทพฯ’
6.คุณสุภาพร.          บินฮาซัน.             ทุ่งครุ  กรุงเทพฯ
7.คุณเจ๊ะเสาะ.         ด้วงสา.                 พัทลุง.
8.คุณผกา.                สำเภารัตน์.          ภูเก็ต

9.คุณปราณี.            หมัดยูซบ.             กรุงเทพ
10.คุณอารี.               วะจิดี.                    กระบี่
11.คุณปรานอม.      การะพิทักษ์.          สุราษฎร์
12.คุณอารีย์.            ดีสะเอาะ.               ยะลา
13.คุณกอมารียะห์.  มูลทรัพย์.             ชลบุรี
14.คุณนัยนา.            เชื้อสกุลเศรษฐ.   กาญจนบุรี.
15.คุณดุลมัดยาน.    รุ่งโรจน์.                อยุธยา.
16.คุณรอหะนี้.           ดาหลาย.              ตรัง.
17.คุณรอเย๊าะ.          หวะหล้ำ.              สงขลา.
18.คุณอาอีซะห์.         เรียบร้อย.            ระนอง.
19.คุณอริศรา.            อรุณเกียรติ.        กทม.
20.คุณอนงค์.              สุคนต์.                  สุไหงโกลก.
21.คุณมิ้นล๊ะ.               คะหาปะนะ.        พังงา.
22.ฮัจยะห์อุซินยาน.    รามาเคน.           ชัยภูมิ.
23.คุณรอบีอะอ์.            มั้นคง.              นครนายก.
24.คุณประไพ.               เเวหะยี.             ปัตตานี.
25.คุณศรัญญา.            ดารากัย.           นคร.
26.คุณสุวนีย์.                 น้อยทับทิม.      นคร.
27.ฮัจยะห์เพลินพิศ.       ฮาบีดีน.          กทม.
28.นางอภินันท์.              วันเเอเลาะ.     นนทบุรี.
29.ฮัจยะเสาวดี.            สมเกษร.            นคร.
30.ฮัจยะห์สาลี่              นิลงาม.               ชุมพร.
31.ฮัจยะห์รุ่งทิวา.         แก้วพิศดาร
32. ฮัจยะห์องุ่น. ยะเราะห์.           อยุธยา.
33. ฮัจยะห์ลออ. ฮานาฟี. ‘’’.
34. ฮัจยะห์อะมือเสาะ. ระเซาะ. ยะลา.
35.ฮัจยะห์ไมมูนะ.           มาลี.                 กทม.