กก.อิสลามอยุธยาจัดใหญ่ วันผู้นำสตรีอยุธยา

47

อ.พระนครศรีอยุธยาจัดใหญ่ วันผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดเลือดเชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่น พร้อมนักวิชาการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทสตรี พร้อมสินค้าOTOP จากกลุ่มสตรี 

งานวันผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ฮัจยีประดิษฐ์ นิมา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยฮัจยะห์ รัชนี บุญมาเลิศ นักวิชาการศูนย์เยาวชน สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทอ่เงที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดงาน

โดยมีบุคคลสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยส ร่วมด้วย อาทิ นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกอ.พระนครศรีอยุธยา นายสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น เป็นต้น กาาคัดเลือกผู้แต่งกายตามหลักการอิสลาม การบรรยายธรรมของประธานกอ.ประจวบคีรีขันธ์ และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยตลอดงานมีการำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีพระนครศรีอยุธยา