สุรินทร์-คืบหน้าควาย 5 ติดโรคพิษสุนัขบ้าตาย 5 ตัวติดเชื้อ พบ 331 ราย กำลังติดตามหาตัวอยู่อีก 17 ราย

77

จากกรณีที่ นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เขตชายแดนไทย- กัมพูชา ได้กล่าวเตือนจากกรณี ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เกิดเหตุกระบือตายจำนวน 5  ตัว เจ้าของควายบางคนก็นำไปฟัง และมีรายหนึ่งที่เสียดาย ได้แหล่เนื้อความขายให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกหมู่บ้าน และหมู่บ้านไกล้เคียงซื้อไปบริโภค ซึ่งไม่ทราบว่าควายที่ชำแหละเนื้อมาขายเป็นควายติดเชื้อ พบ 331 ราย กำลังติดตามหาตัวอยู่อีก 17 ราย หลังจากเป็นข่าวแล้ว มีชาวบ้านที่ได้สัมพัสกับควายที่ติดเชื้อ และตายไปนั้น ได้ได้เดินทางมายังโรงพบาบาลประจำอำเภอกาบเชิงเพื่อตรวจและรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่คอกควายของ นายใจเพชร  หาทรัพย์ หมู่ที่ 18  บ้านตาเกา  ตำบลกาบเชิงได้เลี้ยงควายทั้งหมด 4  ตัว และ ตายไป 2 ตัว ที่ติดเชื้อสุนัขบ้า บอกว่า ควายของตนที่ตายไปนั้น 2  ตัว และ ได้ทำการฝังซากของควายไปแล้ว ทางปศุสัตว์ได้นำยาฆ่าเชื้อมาลาดในที่ควายตาย และที่ฝังซากควาย ส่วนตนนนั้นไดสัมพัสกับซากควายก็ได้เดินทางมาโรงพยาบาลประจำอำเภอตรวจ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แล้ว และหมอจากโรงพยาบาลกาบเชิงนัดให้ไปพบตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

นายเวียง ซ่อนกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านตาเกา  บอกว่า หลังจากทราบข่าวแล้วได้ประสานไปยังปศุสัตว์อำเภอ เทศบาล และอำเภอ ได้มาตรวจ และบอกว่า เป็นควายติดเชื้อสุนัขบ้าน จึงได้นำไปฝัง พร้อมกับฉีดยาฆ่าเชื้อ ในตที่ควายตาย และรอบๆบริเวณคอก พร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ผู้ที่ได้สัมพัสกับความตายให้มาลงชื่อ เพื่อจะได้ให้แพทย์ทางโรงพยาบาลทำการตรวจรักษา

ที่คอกควายของ นางสร้อยฟ้า สายรัตน์  บอกว่า ตนเองเลี้ยงควายทั้งหมด 13 ตัว ตายไป   1ตัวหนึ่งเหลือ 12 ตัว ตัวที่ตายทราบว่า ติดเชื้อสุนัขบ้า จึงได้นำไปฝัง ทางปศุสัตว์อำเภอก็ได้มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อให้ที่คอก ส่วนตนอง ได้สัมพัสกับควายที่ตาย ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลอำเภอกาบเชิงแล้ว และหมอนัดให้มาพบอีกที่ในวันที่ 8 กันยายน

นายเวียง ซ่อนกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านตาเกา  บอกว่า ควายของนางนางสร้อยฟ้า สายรัตน์  ที่ตายนั้น ตารยอยู่ที่ทุ่งนา ก่อนตายควายร้อง ไม่ร้องเหมือนเสียควาย มีอาการหงุดหงิด มีน้ำลายฟูมปาก และได้ตายลงไป ทางปศุสัตว์ได้มีทำการพ้นยาฆ่าเชื้อและทำการฝังกลบซากของควาย

นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง บอกว่าจากกรณี ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เกิดเหตุควายตาย  บางรายได้สัมผัส และนำไปปรุงอาหาร ทราบว่า มีทั้งหมด 331 ราย ยังขาดอยู่อีก17 รราย กำลังติดตามตัวอยู่เพื่อให้มารับการฉีดวัคซีน ซญึ่งขณะนี้ ได้ติดตารมเฝ้าระวังอยู่ พร้อมกับพ้นยาฆ่าเชื้อ และถาหากพบว่าควายหรือวัวตายผิดปกติ ในนำไปฝัง ไม่ควรบริโภคเนื้อที่ตาย