อ.อาลีฟันธง! ถือศีลอดตามซาอุฯ ออกอีดตามจุฬาฯได้หรือไม่! ใครนำสู่ยุคยาเฮล

3290

อ.อาบี เสือสมิง ยกหลักฐานชัด การออกอีดอีดิ้ลอัฎฮา ใช้วิธีการดูฮิล้าล ระบุ ชัดถือศีลอีดตามซาอุฯ ออกอีดตามประกาศจุฬาราชมนตรี ได้หรือไม่

อ.อาลี เสือสมิง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี ตอบถำถามถึงปัญหาข้อสงสัยเรื่องการออกอีด อีดิ้ลอัฏฮา ที่มีปัยหาการถกเถียงสามารถถอศีลอดวันอารอฟะห์ และละหมาดอีดตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีได้หรือไม่ว่า ที่ทำกันแบบนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียว ทั่วโลกเท่าที่ทราบไม่มี

การถือสีลอดในเดือนรุ้ลฮิดยะห์ หรือเดือนฮาหร่าม มีฮาดิษพูดไว้ว่า การถือศีลอดในเดือนฮาหร่ามสามารถทำได้ แต่ที่เป็นมุฮัตกัตจริงๆ ให้ถือศีลอดในวันที่ 9 แต่สามารถถือได้ตั้งแต่วันที่ 1-9 สำคัญจริงๆคือให้เราตออัตมากๆ ในช่วง 10วันเดือนรุ้ลฮิจยะห์ ส่วนหนึ่งของการตออัต คือ การถือศีลอด ถ้าเอาเข้าจริงแล้ว ตามซุนนะห์ การถือศีลอดคือวันที่ 9 วันอารอฟะห์ แต่ถ้าเป็นวันที่ 10-11-12-13 การถือศีลอดฮาหร่าม

ถ้าจะบวชวันอารอฟะห์ โดยถือตามประกาศของซาอุดีฯ ก็มีทัศนะรับรอง ก็ให้รับผิดชอบกันเอง เพราะเป็นทัศนะ ไม่ใช่กีตาบุลเลาะฮ์และฮาดิษ ที่เขียนกันว่า ยืนหยัดในข้อเท็จจริง แล้วไปว่า ที่คนเคยยืนหยัดแล้วกลับมาตามจุฬาฯ เพราะมันเป็นทัศนะ แต่คนที่ต่อสู้ ก็คือว่า ทัศนะของตัวเองถูกต้อง

ต้องพิจารณาว่า การดูเดือนกับตามซาอุดีฯ อันไหนถูกต้องกว่า ในบ้านเรา 11 เดือนก็ดูเดือนตามจุฬาฯ แต่พอเดือนรุ้ลฮัจยะห์ให้ตามซาอุดี้ฯ ไปเอามาจากไหน บางคนบอกว่า ไม่ได้ตามซาอุดี้ฯ แต่ตามวันวูกุ๊ฟ ก็ถูกต้อง การวุกุฟมีที่เดียว แต่คนละเวลาได้ไม๊ ถ้า 50 ปีที่แล้ว จะรู้ไม๊ว่า ซาอุดี้ฯวูกุ๊ฟวันไหน ก็ต้องรอโทรเลข หรือย้อนกลับไปเมื่อ 100 ปี หรือ 200 ปีที่แล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ซาอุดี้ฯประกาศวันวูกุ๊ฟวันไหน แล้วเราจะรู้วันอารอฟะห์ได้อย่างไร ถ้าไม่ดูเดือน รอซาอุดี้ ก็รอ 3 วันไปแล้ว โทรเลขมา ซึ่งโทรเลขก็เพิ่งมีปลายสมัยออตโตมาน จึงอยากถามว่า ตกลงศาสนาเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใช่ไม๊ ดูเดือนไม่ต้องดูใช่่ไม๊ เมื่อกุรอ่านบอกชัดเจนว่า ให้ดูฮิล้าล เพราะมันเป็นการกำหนดเวลาของมนุษยชาติ วันอัจยีและการประกอบพิธีฮัจย์ ที่ซาอุดี้ฯ ก็ดูเดือนเพื่อกำหนดวันฮัจย์ ถามว่า ที่ยืนอยู่นี้ เป็นซุนนะห์ใช่ไม๊ การไม่ตามผู้นำเป็นซุนนะห์ใช่ไม๊

ซาอุดี้ฯก็ประกาศชัดเจนว่า ให้การดูเดือนเป็นของใครของมัน ไม่มีการดูเดือนพร้อมกันทั้งโลก ให้เป็นไปตามที่มีมาเหมือน 1400 ปี ก็ไม่ฟังอีก ก็จะเอาอย่างที่จะเอา ส่วนตัวแม้จะมีทัศนะอย่างไร แต่สุดท้ายก็จบที่ผู้นำ ก็ไม่ยอมรับอีกว่า ผู้นำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตกลงว่า ใครคือผู้นำของคุณ ตอบมาให้ได้ อยู่แบบยาเฮลิยะห์ ไม่รู้ว่า ใครเป็นผู้นำ คนที่เขามีผู้นำ กลายเป็นคนผิดไป ไม่ถูกต้อง แต่คนที่ยังหาผู้นำไม่เจอ กลายเป็นคนถูก นี่คือ การกลับตาลปัต ซุนนะห์เป็นอย่างนี้หรือไม่ อ้างกันทั้งนั้น เพื่อสนับสนุนทัศนะของตน จริงๆมันก็แค่ทัศนะ นี่คือความแตกแยก