ขาแว๊นซีด! ครม.เพิ่มโทษเมาแล้วขับ-ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งยึดใบขับขี่

93

วันที 4 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบอัตราโทษปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งศึกษากฎหมายจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายจราจรทางบกของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเพิ่มอัตราโทษในกรณีการชำระค่าปรับล่าช้า หรืออายุความของคดีจราจร เป็นต้น

โดยประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก มี 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เมาแล้วขับ 2.การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3.ใบอนุญาตขับขี่ 4.รถโดยสารสาธารณะ 5.การคาดเข็มขัดนิรภัย เช่น มาตรการบังคับสำหรับผู้ขับขี่เมื่อได้รับใบสั่งแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง มาตรการสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำ มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

“สาระสำคัญ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากเดิม 1,600 กก. เป็น 2,200 กก., กำหนดให้ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องจัดให้ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยคาดเข็มขัดนิรภัย, การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง คือ ให้ตำรวจจราจรออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งภายใน 15 วัน และหลังจากนั้นถ้ายังไม่มีการชำระค่าปรับ ก็จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายให้สามารถยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นได้, การเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ทำความผิดซ้ำเดิมภายใน 1 ปี ต้องเพิ่มค่าปรับอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า, เพิ่มโทษความผิดในการขับรถขณะเมาสุรา เป็นต้น” พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก อาจต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานอีกระยะหนึ่งในส่วนของการผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าปรับนั้น เพื่อจะบังคับให้ผู้ขับขี่ที่ทำผิดวินัยจราจรอยู่บ่อยครั้งเกิดความเกรงกลัว และสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย จะได้มีการดึงเรื่องนี้ออกมาเป็นมาตรา 44 เพื่อบังคับใช้ไปพลางก่อน จนกว่ากฎหมายฉบับจริงจะออกมา

“โดยจะให้คำสั่งตามมาตรา 44 ในกรณีการรับชำระค่าปรับ แต่ยังไม่จ่ายป้ายวงกลมให้ รวมทั้งการควบคุมวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีผลใช้ทันภายในก่อนสงกรานต์สักระยะ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในเรื่องนี้” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว