สวยงาม! ชาวปัตตานีทั้งมวลร่วมละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาอย่างพร้อมเพรียง

379

“ชาวมุสลิมปัตตานี” ทุกภาคส่วน นับพันคน’ได้ร่วมละหมาดกลางสนามกีฬา เนื่อง’ในวันรายอ”อีดิลอัฎฮา.’ เป็นภาพที่สวยงาม ประทับใจ

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561  วันนี้ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีพิธีละหมาดเนื่องในวันรายอ อีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ขึ้น โดยมีชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีกว่า 1 พันคน สำหรับการละหมาดในวันรายอ อีดิลอัฎฮา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 17 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม สร้างสายสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของพี่น้องมุสลิม โดยเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ อบจ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตลอดจนมหาวิทยาลับฟาฎอนี ภายใต้การนำของดร.อิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา มาร่วมละหมาด
ภายในงานมีพิธีละหมาด เพื่อขอพรให้พระองค์อัลลอฮฺประทานความจำเริญแก่ชีวิต และร่วมฟังการอ่านคุตบะฮ (ฟังธรรมเทศนา) และร่วมแจกของขวัญรายอฮัจย์ให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานด้วย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดมาร่วมพบปะ และร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญวันนี้

วันฮารีรายออีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจย์ นี้ จะมีขึ้นหลังจากวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ไป 2 เดือน 10 วัน ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกเดินทางไปทำฮัจญ์ หรือการทำพิธีแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกกันว่า “วันรายอฮัจย์” และชาวมุสลิมที่มีกำลังความสามารถ มีทุนทรัพย์มากพอ ก็จะทำ “กุรบาน” หรือการเชือดสัตว์ใหญ่ เพื่อนำเนื้อมารับประทานและแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ และในวันนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ มักจะนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อกัน และกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น การขออภัยซึ่งกันและกันในความผิดที่ได้กระทำต่อกัน และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ หรือที่สะอาดสวยงาม..!!!”

/ผู้สื่อข่าว : เพชรน้อย คงขาว..”/ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี