คืบหน้า-ประปาหมู่บ้านแกใหญ่ ประชาคมลงเอยยืนยันพร้อมแก้ไข

47
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กรณีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มี Facebook ชื่อตุ๊กตาบลาย ได้โพสต์เรื่องราวการใช้น้ำประปาหมู่บ้านของตำบลแกใหญ่หมู่ 12 อ.เมือง จ.สุรินทร์ กรณีน้ำประปาไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้เนื่องจากว่าน้ำ  มีกลิ่นเหม็นและมีตะกอนเป็นจำนวนมาก และการใช้น้ำมีไม่เพียงพอต่อประชากรในหมู่บ้าน นั้นจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อหมู่บ้านที่ใช้น้ำเป็นอย่างหนัก

ก่อนหน้านี้ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ทราบข่าวเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจดูน้ำประปาของหมู่บ้านแล้ว พร้อมกำชับให้ประธานและกรรมการผู้ดูแลประปาหมู่บ้านช่วยเร่งแก้ไขให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้ว

ต่อมาวันนี้ ได้มีการประชาคมในหมู่บ้านโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานประปาหมู่บ้านกรรมการประปาหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนทั้งสามหมู่บ้านนับกว่า 100 ครัวเรือน ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมการใช้น้ำของหมู่บ้านแกใหญ่ทั้ง 3 หมู่ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 12 ,และหมู่ 10 ได้ลงมติเงื่อนไขข้อตกลงได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้ยอมรับในการแก้ไขของประธานและคณะกรรมการประปาของหมู่บ้าน ประธานและคณะกรรมการประปาหมู่บ้านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะดูแลและเอาใจใส่มากกว่านี้จะไม่ให้มีการเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน อีกต่อไป ซึ่งเป็นที่พอใจของกลุ่มชาวบ้านเป็นอย่างมากและจึงยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายสมชิด เสาร์พึงดี ประธานประปาหมู่บ้านได้กล่าวอีกว่าปกติแล้วน้ำในหมู่บ้านจะไม่ค่อยขุ่นเท่าไหร่ ส่วนมากจะใส่ตลอดเวลาส่วนที่เป็นตะกอนนั้นอาจเป็นเพราะสารที่ตกตะกอนค้างไว้ในท่อที่อาจล้างท่อไม่ถึงส่วนมากอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านอาจจะมีผลกระทบต่อการตกตะกอน และในวันนี้ตนและคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้อธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจแล้วพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านไหนที่มีน้ำตกตะกอนให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประปาหมู่บ้านทันที

นายประสิทธิ์ แก้วสมพงศ์ รองประธานประปาหมู่บ้านและนายจ่าสิบเอกศุภรุจน์ ชุดพิมาย กรรมการประปาหมู่บ้าน  ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นอาจเป็นล่าวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเนื่องมาจากว่าน้ำในหนองน้ำนั้นเป็นสระน้ำขนาดเล็กที่ดึงน้ำมาความเข้าใจผิดกัน ความเข้าใจไม่ตรงกันแต่ปัญหานั้นตนและทีมงานพร้อมที่จะแก้ไขเรื่องดังกจากห้วยเสนงเพื่อมาต่อเติมน้ำให้ได้มากขึ้นให้ได้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชน เพราะปัจจุบันจุบันการใช้มิเตอร์น้ำมีกว่า 1000 มิเตอร์น้ำในสระมีเพียงแค่ 25 ลูกบาศก์เมตรซึ่งชาวบ้านใช้น้ำวันล่ะ 466.000 ลิตร ต่อวัน จึงต้องดึงน้ำมาจากห้วยเสนงเติมตลอดเวลาเลยทำให้อาจจะขุ่นบ้าง เป็นตะกอนบ้าง ต่อไปนี้จะล้างที่กักเก็บน้ำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้งเพื่อไม่ให้มีผลกระทบอีก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ในส่วนชาวบ้านที่อยากได้ใช้น้ำ แห่งใหม่ หนองตะตึงไถง. ซึ่งอยู่ในที่ป่าทำเลที่มีสระน้ำกว่า 25 ไร่ ห่างจากหมู่บ้าน 2,500 เมตร เป็นแหล่งน้ำที่ใส่สะอาดปริมาณน้ำมีมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องทั้งสามหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี แต่ทางหมู่บ้านไม่มีทุนทรัพย์มากเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ได้.  จึงขอวิงวอนหน่วยงานรัฐ ขอความอนุเคราะห์ยื่นมือเข้ามาช่วยชาวบ้าน ครั้งนี้ด้วยชาวบ้านอยากมีน้ำที่ใสสะอาดและปริมาณน้ำที่เพียงพอแต่การ ก่อสร้างประปาพื้นที่แห่งใหม่ใช้ทุนจำนวนมากจึงขอวิงวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยชาวบ้านในครั้งนี้ด้วยต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA