เช็คถนนน้ำท่วมภาคใต้ รถไม่สามารถผ่านได้

14046

กรมทางหลวง แจ้งน้ำท่วมทางหลวงหลายสิบเส้นทาง จากเหตุน้ำท่วม

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ทำให้ทางหลวงบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ซึ่งศูนย์บริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวง ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560 มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ยะลา จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.นราธิวาส จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 14 สายทาง (จำนวนรวม 21 แห่ง ผ่านได้ 13 แห่ง ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง) ดังนี้

1.จ. ยะลา มีน้ำท่วม 1 สายทาง การจราจรผ่านไม่ได้ 1 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กะรุบี – ต๊ะโล๊ะหะลอ ท้องที่อำเภอรามัน เส้นทางดังกล่าว ไม่มีสายทางทดแทน

2.จ.ตรัง มีน้ำท่วม 6 สายทางการจราจรผ่านได้ 3 เส้นทาง ผ่านไม่ได้ 3 เส้นทาง

2.1 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง – เขาพับผ้า ท้องที่อำเภอนาโยง กม.ที่ 1116 – 1121 ระดับน้ำ ขาเข้าสูง 30 ซม. ให้ใช้ทาง ทล.4264 , ทช.4015 และ ทล.4124

2.2 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง – เขาพับผ้า ท้องที่อำเภอเมืองตรังกม.ที่ 1113 – 1114 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

2.3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด – ลำภูรา ท้องที่อำเภอห้วยยอด กม.ที่ 1094 – 1095 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

2.4 ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง – ตรัง ท้องที่อำเภอห้วยยอดกม.ที่ 107 – 108 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ให้ใช้ทาง ทล.4 และ 4158

2.5 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน – คลองโกง ท้องที่อำเภอรัษฎา กม.ที่ 19 – 21 ระดับน้ำสูง 60 ซม.ใช้ทาง อบจ. สาย แยกตลาดชม – ควนเมา แทน

2.6 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน – คลองโกง ท้องที่อำเภอรัษฎา กม.ที่ 16 – 17 การจราจรระดับน้ำสูง 30 ซม. ผ่านได้ไม่สะดวก ให้ใช้ทาง ทล.4267 จากแยกคลองมวนไปแยกห้วยนางแทน

3. จ.พัทลุง มีน้ำท่วม 9 สายทาง ผ่านได้ 7 สายทาง ผ่านไม่ได้ 2 สายทาง

3.1 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า – พัทลุง ท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ กม.ที่ 1143 – 1162 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำขาออกสูง 10-50 ซม. โดยให้วิ่งสวนทางด้านขาเข้าแทน

3.2 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด – ห้วยทราย ท้องที่อำเภอเขาชัยสนกม.ที่ 1191 – 1192 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

3.3 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง ท้องที่อำเภอควนขนุน กม.ที่ 368-370 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.โดยให้วิ่งสวนทางด้านขาเข้าแทน

3.4 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง กม.ที่ 378 – 381 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.โดยให้วิ่งสวนทางด้านขาเข้าแทน

3.5 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง กม.ที่ 379 – 380 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.โดยให้วิ่งสวนทางด้านขาเข้าแทน

3.6 ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอน สี่แยกช่องโก – ทุ่งข่า ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง กม.ที่ 3-4 ระดับน้ำสูง 40 ซม.ไม่มีสายทางทดแทน

3.7 ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอน สี่แยกช่องโก – ทุ่งข่า ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง กม.ที่ 4 -6 เป็นแห่ง ระดับน้ำสูง 10 ซม.

3.8 ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง – เขาปู่ ท้องที่อำเภอควนขนุน กม.ที่ 0 – 1 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ให้ใช้ทางของ ทช. แทน

3.9ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – ควนขนุน ท้องที่อำเภอควนขนุน กม.ที่ 1 – 2 ระดับน้ำสูง 12 ซม.

4. จ.นราธิวาส มีน้ำท่วม 2 สายทาง ผ่านได้ 1 เส้นทาง ผ่านไม่ได้ 1 เส้นทาง

4.1 ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน สุไหงโก – ลก – บูเก๊ะตา ท้องที่อำเภอเว้ง กม.ที่ 10-11 ระดับน้ำสูง 50 ซม.ไม่มีสายทางทดแทน

4.2 ทางหลวงหมายเลข 4107 ตอน มะรือโบ – ตันหยงมัส ท้องที่อำเภอระแงะกม.ที่ 7 – 11 เป็นแห่งๆ น้ำท่วมทางระดับน้ำสูง 10 ซม.

5. จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำท่วม จำนวน 3 สายทาง ผ่านไม่ได้ 1 เส้นทาง

5.1 ทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีธรรมราช – เสาธง ท้องที่อำเภอพระพรหม กม.ที่ 10 – 13 ระดับน้ำสูง 15-20 ซม.

5.2 ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ – ไม้เสียบ ท้องที่อำเภอชะอวด กม.ที่ 8 – 11 ระดับน้ำสูง 60 ซม.ไม่มีสายทางทดแทน

5.3 ทางหลวงหมายเลข 4018 ทุ่งโป๊ะ – ไม้เสียบ ท้องที่อำเภอชะอวด กม.ที่ 3 – 6 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 15 ซม.

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ ดินโคลนถล่มจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้