เชียงใหม่ปีใหม่ตาย 11 เมาแล้วขับสาเหตุหลักอีกแล้ว

57

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ห้องประชุม poc ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรายงานผลและปิดศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ได้มอบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยให้มีการวิเคราะห์สถิติ เตรียมรับมือกับเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เข้มงวดกับรถกระบะที่ใช้งานผิดประเภท การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์ที่ทำผิดกฏหมายและกวดขันควบคุมความเร็วของรถ เสนอมาตรการงดต่อทะเบียนและภาษีของรถที่ทำผิดกฏหมาย อาทิ เมาสุรา เป็นต้น รวมทั้งให้กวดขันการต่อภาษีและ พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 อย่างทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักและรับรู้ข่าวสารข้อมูลซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อทุกแขนง นอกจากนี้ ให้ตั้งคณะทำงานเตรียมรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง โดยให้ สสจ.ชม.เป็นหัวหน้าทีม และ ปภ.เป็นเลขานุการ เพื่อทบทวนและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประสานให้เยาวชนอาสาสมัครทั้ง ลูกเสืออาสา และนักศึกษาวิชาทหารมาร่วมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังแสดงความชื่นชมกับ อ.จอมทอง และ อ.สารภี ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมอีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 2 มีผู้บาดเจ็บเป็นอันดับ 2 และมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 6 ของระดับประเทศ

สำหรับผลการดำเนินงานมีสถิติ ดังนี้
-เกิดเหตุ 152 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 164 คน (ชาย 111 คน หญิง 53 คน)
-ผู้เสียชีวิต 11 ราย (ชาย 6 ราย หญิง 5 ราย)
-อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันทราย 15 ครั้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 ครั้ง และอำเภอฝาง 11 ครั้ง
-วันที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ วันที่ 31 ม.ค.59 และ 1 ม.ค.60 รวม 33 ครั้ง 30 ธ.ค.59 รวม 30 ครั้ง และวันที่ 29 ธ.ค.59 รวม 21 ครั้ง
-สาเหตุ เมาสุรา ขับรถเร็ว ทัศนวิสัยไม่ดี ตัดหน้ากระชั้นชิด มีสิ่งกีดขวาง หลับใน แซงรถผิดกฎหมาย และบรรทุกเกินอัตรา
-ประเภทยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ปิคอัพ รถเก๋ง จักรยาน รถโดยสารทั้ง 4 ล้อและ 6 ล้อ และรถเครน
-ลักษณะสถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นทางตรง ทางโค้ง ทางแยก และอื่น ๆ
-ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นถนน อบต. กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท อบจ. ในเมืองเทศบาล
-ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ 16.01-20.00น. 12.01-16.00น. และ 00.01-04.00น.ตามลำดับ
-ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 50 ปีขึ้นไป 30-39ปี และ 15-19ปี ตามลำดับ
-ประเภทผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นคนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่ และคนนอกเขตจังหวัด ตามลำดับ
-สถานะผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า ตามลำดับ
-มาตรการ 10 รสขม เรียกตรวจ 75,650 คัน ดำเนินคดี 21,133 คัน
-อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา