ผู้ว่านครฯเปิดบ้านแหลมโฮมสเตย์ มุสลิมโฮมสเตย์

315

บ้านแหลมโฮมสเตย์มีจุดเด่น ที่อ่าวอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศอาหารเช้ากลาลทะเล

วันที่ 14 ก.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง อ่าวทองคำ โครงการ “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ” ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมจัดกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในเขตเมืองและบริเวณใกล้เคียงชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดป้ายโครงการป่าในเมือง การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลูกป่าชายเลน และเดินชมเส้นทางเพื่อศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาลำลงในอ่าวท่าศาลาหรืออ่าวทองคำ